دانلود فایل word اندازه گیری کیفیت ارایه خدمات بیمه با استفاده از مدل گسترده کیفیت خدمات (سروکوال): مطالعه موردی شرکت های بیمه آسیا, ایران, البرز, دانا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اندازه گیری کیفیت ارایه خدمات بیمه با استفاده از مدل گسترده کیفیت خدمات (سروکوال): مطالعه موردی شرکت های بیمه آسیا, ایران, البرز, دانا :
تعداد صفحات : 48

به دلیل اهمیت کیفیت خدمات در عرصه رقابت و افزایش روز افزون نقش سازمان های خدماتی در عرصه های اقتصادی در این تحقیق به موضوع ارزیابی کیفیت خدمات پرداخته شده است. هدف اصلی این تحقیق اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارایه شده به بیمه شدگان در موسسات بیمه ایران, آسیا, البرز و داناست. مسیله اصلی تحقیق این است: ایا خدمات شرکت های بیمه توانسته است رضایت مشتریان را تامین و از این طریق موجبات مراجعه مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه در آینده را فراهم کند جامعه آماری این تحقیق, مشتریان و متقاضیان بیمه اموال شرکت بیمه ایران در شهر تهران است. مدل سوکوال؛ مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات و نتیجه پژوهش پاراسورامان و همکارانش است. الگوی فوق یک ابزار تشخیص است که اگر به صورت مناسب استفاده شود مدیریت را در جهت تشخیص سیستماتیک نقایص کیفیت خدمات, یاری خواهد کرد.

لینک کمکی