دانلود فایل word حقوق و تعهدات بیمه گذار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word حقوق و تعهدات بیمه گذار :
تعداد صفحات : 54

در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به شخص ثالث, در صورتی که قایم مقام بیمه گذار به تعهدات او در مقابل بیمه گر, پایبند باشد و تعهدات او را ایفا کند, عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود, باقی می ماند. اصل بی چون و چرایی که حاکم بر تصفیه امور ورشکستگی است, اصل تساوی حقوق طلبکاران است. اما در خصوص عقد بیمه و بیمه گذاران, قانون گذار در ماده 32 قانون بیمه, بیمه گذاران را در خصوص مطالبات ناشی از عقد بیمه بر سایر طلبکاران بیمه گر ورشکسته, دارای حق تقدم دانسته است. در پاره ای از موارد بیمه گذار مطابق قانون یا قرارداد حق فسخ بیمه نامه را خواهد داشت. در بیمه عمر, بیمه گذار حق دریافت وام, تخفیف سرمایه و همچنین حق توثیق بیمه نامه را دارد. از مهم ترین تعهدات بیمه گذار در مقابل بیمه گر پرداخت حق بیمه و نیز مراقبت و جلوگیری از افزایش خسارت و همچنین اعلام تشدید خطر یا تغییر وضعیت یا کیفیت موضوع بیمه و اعلام وقوع خطر مورد بیمه به بیمه گر و خودداری از اقرار یا مصالحه با مقصر حادثه است.

لینک کمکی