دانلود فایل word نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی: موانع و راهکارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی: موانع و راهکارها :
تعداد صفحات : 18

کشاورزان در جریان فعالیت های کشاورزی خود با خطرهای مهمی مواجه اند و برای اجتناب از خسارت های ناشی از این خطرها به کمک های دولت یا سایر روش های جبران خسارت نیاز دارند. بازار بیمه می تواند راه حل مناسبی برای تثبیت محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان باشد. مسیله اساسی در بیمه محصولات کشاورزی خطرهایی است که باید پوشش داده شوند. در این مقاله ریسک های بیمه پذیر در بخش کشاورزی, امکان دسترس کشاورزان به پوشش های کامل بیمه ای و مسیله توانایی مالی آنها برای خرید بیمه نامه مناسب, نقش دولت ها در شکل گیری ساختار بیمه کشاورزی و نیز موضوع مهم دسترس به پوشش های بیمه اتکایی برای حوادث فاجعه آمیز بررسی شده است. در این مقاله نشان داده شده است که ناآگاهی کشاورزان از بیمه و توان مالی اندک کشاورزان و نیز دسترس نداشتن آنان به پوشش های کامل بیمه ای ضرورت دخالت دولت در این امر به ویژه تامین بخشی از حق بیمه و خسارت و نیز ارایه پوشش یا تامین مالی خسارت های فاجعه آمیز را اجتناب ناپذیر می کند.

لینک کمکی