دانلود فایل word طراحی الگوی مدیریتی ریسک بیمه های درمان برای ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحی الگوی مدیریتی ریسک بیمه های درمان برای ایران :
تعداد صفحات : 49

ضریب بالای خسارت بیمه های درمان در مقایسه با سایر حوزه های فعالیت بیمه گران, همچنین وجود سازمان های موازی متعدد و پوشش های مختلف در زمینه بیمه درمان نیاز به طراحی الگویی برای مدیریت ریسک بیمه گران درمان را ضروری می سازد. این مقاله به دنبال طراحی الگوی مدیریت ریسک بیمه های درمان برای ایران است. ریسک های مختلف بیمه گران درمان در الگوهای مختلف بررسی شده و با 93/3 درصد آرای موافق صاحب نظران, در شش طبقه اصلی (ریسک های اموال, بازار, نقدینگی, عملیاتی, منابع انسانی و قانونی). عرضه شده است. در پایان, نتیجه گیری شده است که استفاده از نحوه طبقه بندی ریسک های درمان و معیارهای تعیین شده ارزیابی, کنترل و شیوه های مواجهه و نحوه ایجاد ساختاری مشخص برای واحد مدیریت ریسک بر طبق الگوی ارایه شده, می تواند به تعامل مناسب درون سازمانی و برون سازمانی و افزایش بازده عملیاتی و سرمایه گذاری ها, بهبود مدیریت دارایی ها و گردش وجوه نقد و به طور کلی مدیریت ریسک های سازمان های بیمه گر درمان کمک کند.

لینک کمکی