دانلود فایل word ارزیابی کفایت منابع درآمدی صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ایران برای جبران خسارت های مشمول موضوع ماده 10 قانون اجباری شخص ثالث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی کفایت منابع درآمدی صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ایران برای جبران خسارت های مشمول موضوع ماده 10 قانون اجباری شخص ثالث :
تعداد صفحات : 34

در عصر حاضر, تصادف عمده ترین عارضه در ایجاد آثار نامطلوب بر فن آوری صنعت حمل و نقل محسوب می شود. برای مقابله با پیامد زیانبار حوادث, شرکت های بیمه به عنوان یک سازمان تخصصی جهت جبران خسارت ها از راه سازمان دادن و همیاری بیمه گذاران, جبران خسارت ها را قابل تحمل می سازند. بنابراین کسانی که اقدام به خرید پوشش بیمه ای مربوط می کنند توانایی کافی برای رویارویی با دعاوی خسارت را به دست می آورند. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کفایت منابع درآمدی صندوق به عنوان یک نهاد حمایتی و تکمیلی بیمه شخص ثالث مستقر در بیمه مرکزی ایران, انجام پذیرفته است. در اجرای این تحقیق از روش پیمایشی بهره گرفته شده و برای تایید فرضیه تحقیق از تجزیه و تحلیل سری های زمانی و مدل پیش بینی باکس جنکیننس و همچنین آزمون ریشه واحد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که منابع درآمدی صندوق طی سال های 1348 تا 1383 و در صورت عدم تغییر سقف تعهدات تا سال 1386, خسارت های مشمول موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث را جبران می کند.

لینک کمکی