دانلود فایل word بررسی تاثیر گذاری ریسک تجاری و ریسک مالی بر پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه آسیا در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر گذاری ریسک تجاری و ریسک مالی بر پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه آسیا در بورس اوراق بهادار :
تعداد صفحات : 29

شرکت های بیمه برای تامین بیشتر جبران خسارت مالی بیمه گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه ای خود را در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستلزم پذیرش ریسک است. بخشی از کب ریسک شرکت سرمایه پذیر که مربوط به ترکیب دارایی ها و تصمیمات عملیاتی است, ریسک تجاری و بخشی که به نحوه تامین مالی بستگی دارد را ریسک مالی گویند. از آنجایی که منشا ریسک سرمایه گذاری با تغییرات نرخ بازده می باشد هدف اصلی ما در این پژوهش این است که آیا بازده حاصل از سرمایه گذاری ریسک مالی و تجاری را پوشش می دهد روش تحقیق علمی مقایسه ای از نوع همبستگی و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری مباحث نظری و روش میدانی برای جمع آوری اطلاعات آماری و صورت های مالی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آماری و نرم افزار SPSS استفاده کرده ایم. ابزار اندازه گیری, اطلاعات مربوط به صورت های مالی, صورت سود و زیان شرکت ها, اطلاعات قیمت سهام, مزایای سهام, سودنقدی, سود سهمی و حق تقدم) و درصد افزایش سرمایه آن است. دستاورد تحقیق این است که شرکت بیمه آسیا توانسته با تشکیل یک پرتفوی متنوع ریسک مالی و ریسک تجاری را بی اثر و قسمتی از ریسک کل را کاهش دهد.

لینک کمکی