دانلود فایل word معرفی یک سیستم تخفیف جریمه تعمیم یافته برای بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word معرفی یک سیستم تخفیف جریمه تعمیم یافته برای بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران :
تعداد صفحات : 34

در این مقاله یک سیستم تخفیف جریمه تعمیم یافته براساس مولفه های فراوانی ادعاهای خسارت, شدت ادعاهای خسارت و مشخصه های فردی بیمه نامه, مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که برخی از سیستم هایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند حالت خاصی از این سیستم (سیستم تعمیم یافته) هستند. براساس داده های گردآوری شده از شرکت های بیمه ایران, نتایج حاصل از سیستم تعمیم یافته با نتایج به دست آمده از سیستم های ساده تر مشتق شده از این سیستم, از نظر تیوری و همچنین محاسبه حق بیمه مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند حق بیمه های به دست آمده با استفاده از سیستم تعمیم یافته در مقایسه با حالت های ساده تر, معقول تر هستند.

لینک کمکی