دانلود فایل word کاربرد روش های مونت کارلوی زنجیره مارکوفی در مدل های بیمه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کاربرد روش های مونت کارلوی زنجیره مارکوفی در مدل های بیمه ای :
تعداد صفحات : 26

در این مقاله مبلغ خسارت معوق بیمه اتومبیل شرکت های بیمه ای, که بایست در سال های آتی به بیمه گذار پرداخت شود را پیش بینی می نماییم. پیش بینی این مبلغ با استفاده از دو مدل و کاربرد نظریه بیزی و روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام می شود. تعداد خسارت نیز به عنوان یک اطلاع اضافی در یک مدل از مدل های فوق به کار گرفته می شود. بنابراین اطلاعات مربوط به تعداد و مبلغ خسارت را برای مدل بندی جدید استفاده می کنیم. در انتها کاربرد این مدل ها را با استفاده از یک مثال واقعی بررسی می نماییم.

لینک کمکی