دانلود فایل word بررسی کارآیی فنی و صرفه جویی به مقیاس تولید شرکت های بیمه دولتی ایران در سال 1384-1370 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی کارآیی فنی و صرفه جویی به مقیاس تولید شرکت های بیمه دولتی ایران در سال 1384-1370 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها :
تعداد صفحات : 40

هدف این مقاله, اندازه گیری کارآیی فنی و صرفه های مقیاس تولید شرکت های بیمه دولتی در ایران با استفاده از داده های چهار شرکت بیمه ایران, آسیا, البرز و دانا طی دوره زمانی 1384-1370 است. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیمه آسیا نسبت به بقیه بیمه های دولتی دارای بیشترین میانگین کارآیی فنی بوده و بیمه ایران, البرز و دانا به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. علاوه بر این, بیمه ایران در اکثر سال ها, به خصوص در سال های اخیر دارای بازدهی ثابت به مقیاس تولید است و بقیه شرکت های بیمه در سال های اخیر از بازدهی فزاینده به مقیاس تولید برخوردار هستند.

لینک کمکی