دانلود فایل word برسی موانع رشد و توسعه بیمه های مهندسی در صنعت بیمه کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برسی موانع رشد و توسعه بیمه های مهندسی در صنعت بیمه کشور :
تعداد صفحات : 36

هدف این پژوهش بررسی شناخت, تجزیه و تحلیل موانع رشد و توسعه بیمه های مهندسی و ارایه راهکارهایی برای رشد و توسعه بیمه های مهندسی در کشور است. براساس مدل پژوهش که به روش تصادفی ساده است, برای تعیین حجم نمونه از 600 متخصص صنعت بیمه ایران مستقر در شهر تهران استفاده شد. مجموعا 136 پاسخ دریافت شد که 26 نفر از پاسخ دهندگان, زن و 108 نفر, مرد بودند. روش تحقیق از نوع توصیفی, همبستگی و کاربردی است. پرسشنامه های این تحقیق حاوی 26 سوال با 5 گزینه بسیار زیاد, متوسط, کم و بسیار کم است. براساس عنوان تحقیق, 7 فرضیه مطرح شدند که فرضیه های اول, دوم, سوم, چهارم, پنجم, و هفتم پذیرفته شده و فرضیه ششم رد شد. در نهایت پیشنهاداتی نیز در رابطه با هر فرضیه مطرح شد.

لینک کمکی