دانلود فایل word ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری منابع پولی و مالی صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران و ارایه راهکارهای مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری منابع پولی و مالی صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران و ارایه راهکارهای مناسب :
تعداد صفحات : 40

صندوق های بازنشستگی از مهمترین موسسات مالی در کشور هستند و از طرفی نیز, فاصله زمانی میان دریافت کسورات و پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان برای این گونه موسسات, حایز اهمیت است؛ لذا این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری منابع پولی و مالی صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران صورت گرفته است. بدین منظور, محقق, بازده های ماهیانه, ریسک و شاخص های عملکرد صندوق را طی دوره (1385-1382) اندازه گیری کرده و با بورس اوراق بهادار تهران ( به عنوان بازار) مقایسه نموده است. از آنجایی که نوع تحقیق, توصیفی است و نمونه گیری صورت نگرفته است. لذا نیازی به آژمون آماری نبوده است. در نهایت, نتایج حاکی از آن بود که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق, در حد مطلوب است.

لینک کمکی