دانلود فایل word انگیزش های موثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word انگیزش های موثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه :
تعداد صفحات : 32

مقاله پیش رو چگونگی تاثیرگذاری عوامل انگیزشی در انتخاب برند را مورد سوال قرار داده است. از این رو می کوشد تا محرک های موثر در انتخاب شرکت بیمه گر را در فرآیند تصمیم گیری خرید مشتریان به طور اخص بررسی کند. با توجه به ماهیت پژوهش, روش تحقیق در آن, توصیفی و از بعد نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات, 144 نفر به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که میان عوامل انگیزشی و انتخاب بیمه گر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین عواملی چون ضفافیت و صداقت در اطلاع رسانی برندها, تجربه شخصی در استفاده از خدمات یک برند, شهرت آن برند و تعامل دهان به دهان با مشتریان ناراضی برند بیمه گر به ترتیب به عنوان مهم ترین محرک های موثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه بیان شدند.

لینک کمکی