دانلود فایل word ارزیابی حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران :
تعداد صفحات : 56

روش فعلی نظارت بر شرکت های بیمه (نظارت تعرفه ای) با فضای پیش روی صنعت بیمه کشور که آزادسازی و مقررات زدایی از مولفه های اصلی آن هستند, سازگاری ندارد. حاشیه توانگری مالی, ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور نظارت مالی بر شرکت های بیمه استفاده می شود. در این روش به جای نظارت مستقیم حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهدات پذیرفته شده آنهاست, ارزیابی می شود. در این تحقیق شاخص حاشیه توانگری مالی بیمه های غیر زندگی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها, توانگری مالی این شرکت ها با یکدیگر مقایسه گردیده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکت های بیمه دولتی باید یک حاشیه توانگری مالی, حداقل به اندازه 11% و شرکت های خصوصی به اندازه 15% حق بیمه ای دریافتی خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زیاد در یک دوره معین از عهده تعهداتی که پذیرفته اند برآیند.

لینک کمکی