دانلود فایل word شناسایی و اهمیت سنجی عوامل موثر بر به کارگیری بیمه نامه های الکترونیک در صنعت بیمه (مطالعه چند شرکت بیمه ای)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسایی و اهمیت سنجی عوامل موثر بر به کارگیری بیمه نامه های الکترونیک در صنعت بیمه (مطالعه چند شرکت بیمه ای) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر به کارگیری بیمه نامه های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است. روش شناسی: روش پژوهش, با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی, مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه ای و زیرساختی, فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیر شاخص‎ها نیز؛ تبلیغات, آشنایی و اگاهی دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمه الکترونیک, زیرساخت های حقوقی و قانونی, ریسک پذیری و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص‎ها برخوردار بودند. نتیجه گیری: بکارگیری موفق بیمه های الکترونیک, بدون توجه به زیرساخت ها مطرح شده در عوامل مورد مطالعه مانند؛ حفاظت از حریم خصوصی افراد, تعقیب جرایم رایانه ای, ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت قانونی کردن امضای دیجیتالی, پشتیبانی و وجود افراد متخصص در شرکت های بیمه ای, طراحی کاربرپسند پروفایل و وب سایت های بیمه ای, استفاده از شبکه های اجتماعی برای پشتیبانی ها و اطلاع رسانی امکان پذیر نیست. در این زمینه قدم اول ارایه بیمه نامه الکترونیکی ساده (مانند بیمه های انفرادی و حوادث شخصی که پیچیدگی کمتری دارد) و با هزینه و کارمزد پرداختی پایین, جهت درک و اقبال مردم و تعمیم آن در کل صنعت بیمه می باشد.

لینک کمکی