دانلود فایل word آیا سیاست گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمه درمان بنگاه های کوچک می شود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آیا سیاست گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمه درمان بنگاه های کوچک می شود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

به موجب ماده 8 آیین نامه شماره 74 بیمه تکمیلی درمان, که شرکتهای بیمه از ابتدای سال 1390 ملزم به اجرای آن شدند, به شرکتهای بیمه گر این امکان داده می شود که از گروه هایی با اعضای کمتر از 50 نفر آزمایش و معاینه پزشکی به عمل آورند و با توجه به پرسشنامه سلامتی یا معاینات انجام شده, از بیمه کردن فرد یا افرادی از بنگاه و یا ارائه پوشش هزینه زایمان و بیماریهایی که سابقه قبلی دارند, خودداری کنند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر این ماده بر میزان کژگزینی در بنگاه های کوچک, با استفاده از داده های ثبتی بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه ای طی سالهای 1390-1395 است. برای بررسی فرضیه تحقیق, که بیان می کند اجرای ماده 8 این آیین نامه باعث کاهش کژگزینی در بنگاه های کوچک می شود, از روش طراحی مطالعه ناپیوستگی رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از این دارند که اجرای این آیین نامه تاثیری بر کاهش کژگزینی در بنگاه های کوچک ندارد. به علاوه, اجرای این آیین نامه باعث ایجاد انگیزه در گروه های بیمه شده برای افزایش تعداد کارکنان متقاضی بیمه شان تا سطح نقطه آستانه (50 نفر) می شود.

لینک کمکی