دانلود فایل word بررسی الگوهای اولیه تاثیرگذار در طراحی محله های معاصر با رویکردی بر مفاهیم پایداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی الگوهای اولیه تاثیرگذار در طراحی محله های معاصر با رویکردی بر مفاهیم پایداری :
تعداد صفحات : 13

رویکرد بوم شناسانه طراحی فضاهای زیستی, نگرش نوینی را در متون شهرسازی قرن حاضر رقم زده و تعاملی میان مجتمع های زیستی محیط زیست برقرار نموده است. روش انجام پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی نظریه های مرتبط با موضوع الگوهای اولیه طراحی محله پایدار است. مقایسه تحلیلی میان الگوهای نیمه اول ودوم قرن بیستم نشان می دهد روند طی شده جهت دستیابی به سمت خلق مجموعه های زیستی خود اتکا برای شکل دهی و استقرار نهاد اجتماعی در محیط می باشد. اهداف هم راستا با حفظ سامانه های محیطی و عملکرد مشترک میان الگوها, شکل گیری الگوی مبتنی بر توسعه پایدار را رقم می زند و الگوی رشد هوشمند با اصول پایداری امتزاج یافته و گاهی با آن ترکیب می شود. معیارهای مربوط به انرژی وگرایش به جهانی شدن, نمودی از اتخاذ روند نوینی از الگوهای طراحی محله در قرن بیست و یکم است.

لینک کمکی