دانلود فایل word تحلیل محیط شهری از رویکرد کیفیت بصری (نمونه موردی: قابلیت دید در بافت قدیم شهر بوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحلیل محیط شهری از رویکرد کیفیت بصری (نمونه موردی: قابلیت دید در بافت قدیم شهر بوشهر) :
تعداد صفحات : 12

با توسعه جوامعف توجه طراحان به کیفیت فضاها افزایش یافته و بررسی های گسترده ای درباره تاثیر فضا بر ادراک انسان, انجام شده است. عوامل مختلفی بر کیفیت فضای شهری تاثیر می گذارند که کیفیت بصری یکی از آنهاست. در این راستا هدف جستجوی رابطه میان فرم و کالبد شهر و کیفیت بصری آن است. برای تبدیل کیفیت بصری به ابعاد کمی و قابل سنجش از ابزار ایزوویست در نرم افزار Syntax2D استفاده شده است, تحلیل شبکه شهری با بررسی دو مسیر با فرم متفاوت در بافت بوشهر انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد مسیرهای با فرم کالبدی متفاوت از کیفیت بصری متفاوتی برخوردارند و در طراحی های شهری توجه به ابعاد و شاخص های بصری به خلق محیط مطلوبتر می انجامد.

لینک کمکی