دانلود فایل word بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران) :
تعداد صفحات : 21

مجتمع های مسکونی به عنوان پیجیده ترین و اساسی ترین عملکرد در عرصظ معماری قرن بیستم به حساب آمده و می توانند تاثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط آنها در پی داشته باشند. در این رابطه بررسی میزان رضایت از یک مجتمع و تاثیر آ بر روابط افراد و با اهداف: 1) شناخت عوامل موثر بر رضایت, 2) بررسی میزان رضایت از یک محیط, 3) کشف رابطه بین میزان رضایت از یک محیط و تاثیر آن محیط بر روابط افراد مد نظر قرار گرفته است که به نوعی جزو تحقیقات بنیادین- کاربردی بوده و بر اساس این فرضیه تدوین گردیده است که احساس رضایت از یک محیط می تواند سبب تاثیرات مثبت محیط در روند روابطی که در آن محیط در حال شکل گیری و انجام است گردد . در ادامه جهت آزمون فرض مربوطه اطلاعات در قالب 2520 داده آماری جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده, حاکی از وجود رابطه قوی بین میزان رضایت از یک مجتمع و تاثیر آن بر روابط افراد بود.

لینک کمکی