دانلود فایل word مرمت شهری و باززنده سازی کانون های اجتماعی و آسیب شناسی در بافت تاریخی محله جلفای اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مرمت شهری و باززنده سازی کانون های اجتماعی و آسیب شناسی در بافت تاریخی محله جلفای اصفهان :
تعداد صفحات : 13

محور این نگارش بررسی تاثیر اقدامات انجام شده طی سال های 1382 تا 1386 در ارتقا و بهبود تصویر ذهنی است که در ذهنناظر از محور تاریخی و فرهنگی جلفا شکل گرفته است. نگارش به صورت مقایسه ای پایاپای از دیدها و مناظر مشابه شهری طیسال های 1382 و 1386 شمسی از محله جلفا ارایه می گردد. مرمت شهری تنها در مجموعه عواملی که سعی در حفظ و بهبودوضعیت کالبدی شهر دارند-تعمیر اثر- خلاصه نمی شود , نکته مهم به روز نگه داشتن فضای شهری و انطباق آن با رفتار و فعالیتاجتماعی شهروندان در دوران حاضر – معاصرسازی اثر- می باشد. آنچه حایز اهمیت است تاثیر این ساماندهی ها و مرمت هادر محیط به منظور حضور مجدد انسان و تقویت ریشه فعالیت های مردمی و اجتماعی در عرصه فضای شهر ی و محل است.

لینک کمکی