دانلود فایل word رویکردی تحلیلی به تاثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رویکردی تحلیلی به تاثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری :
تعداد صفحات : 12

رابطه متقابل انسان ومحیط سبب ظهور مناظر موقت به عنوان رخدادهای مکانی بر پایه شرایط اجتماعی می گردد این مقاله با استفادهاز روش توصیفی با استناد به متون و مصادیق موجود, در پی تدقیق و تحلیل جایگاه و تاثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقتشهری است. ایده منظر موقت شهری به دلیل نقش آن در بروز رفتارهای اجتماعی خاص در محیط دارای اهمیت ویژه ای است کهبا فراهم آوردن بستری جهت بروز تعاملات برای شهروندان؛ تعامل با محیط و تعامل با سایرین, نتایج قابل ملاحظه ای از جمله ایجادخاطره, خلق معنی و احساس تعلق را به همراه دارد. از این رو مناظر موقت شهری به عنوان بستر رخدادهای اجتماعی فرهنگی,توان های بالقوه ای هستند که فرای تاثیر کالبدی شان , تاثیر گسترده آن ها در بهبود و ارتقا رفتار شهروندان و کیفیت محیطزندگی آنان را نمی توان نادیده انگاشت.

لینک کمکی