دانلود فایل word نماد گرایی در تاج محل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نماد گرایی در تاج محل :
تعداد صفحات : 16

تاج محل یکی از مشهورترین آرامگاه های موجود در جهان اسلام است که در دوره معاصر از مقصدهای مهم گردشگری نیزبه شمار می آید. تاج محل نمادین ترین آرامگاه باقی مانده در جهان اسلام از جنبه طراحی معماری است که برخی از جنبه ها ومفاهیم و نمادپردازی های مربوط به طراحی آن هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است, زیرا این مجموعه که درارتباط با فرهنگ معماری ایران طراحی و ساخته شده, هنوز از سوی محققان ایرانی به صورت دقیق و مناسب مورد بررسی قرارنگرفته است و به نظر می رسد که محققان غیرایرانی که بر روی تاج محل مطالعه کرده اند, با معماری ایرانی آشنایی گستردهو کافی ندارند تا آن را در مقایسه با معماری ایرانی مورد بررسی قرار دهند.اهداف این تحقیق, شناخت برخی از جنبه های نمادپردازانه در طراحی این مجموعه و سپس بررسی و شناخت ارتباط آن با معماریایرانی است, که بیشترین نماد پردازی عددی به ویژه عدد چهار را دارد.

لینک کمکی