دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي | students | 2061855

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي

دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 18

یکی از مهمترین مضامین به کار رفته در آثار هنری ایران ی-اسلامی معراج پیامبر اسلام,حضرت محمد (ص), است. بسیاری از هنرمندان نگارگر ایرانی, روایت های تصویری متنوعی رادر قالب معراج نامه ها خلق کرده اند که از برجسته ترین آ نها می توان به معراج نامه میرحیدراشاره کرد. روشن است که نگارگران به جنبه های بصری معراج توجه کرده اند و برای به تصویرکشیدن این واقعه, صورتی تجسمی از عناصر مختلف داستان را شکل داده اند. از جمله اینکه,فرشتگانی همچون جبرییل را با شکل, اندازه و رنگ ها و ویژگی های خاصی به تصویر کشیده اند.از سوی دیگر, فیلسوفان و متالهان ایرانی نیز در آثار خود به بررسی و تحلیل نظری واقعه معراجپرداخته اند که از آن جمله می توان به رساله معراج نامه ابن سینا اشاره کرد. مقاله حاضر, در پیپاسخ به این مساله است که تصویری که از جبرییل در صحنه های مختلف معراج در معراج نامهمیرحیدر مشاهده می شود, با توصیفات نظری ابن سینا درباره جبرییل در رساله معراج نامه چهنسبتی دارد . در این مقاله نشان داده می شود که باوجود تفاوت زمانی خلق این دو اثر و نیزتفاوت اساسی رویکرد خالقان این دو اثر (رویکرد تجسمی و رویکرد فلسفی) می توان این دو اثررا دو روایت مختلف اما قابل انطباق از تصویر جبرییل در معراج دانست.

👇محصولات مشابه با دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي👇

دانلود فایل word کارکرد هندسه و تعادل در شکل گيري آثار ميرخليل مصورت (تحليل دو اثر: کشتن اسفنديار ارجاسب را در رويين دژ گريستن فرامرز بر تابوت رستم و زواره | WORD دانلود فایل word عناصر بصري رويدادهاي زندگي پيامبر اسلام (ص) در نگاره هاي جامع التواريخ | WORD دانلود فایل word بازشناسي ويژگي هاي معماري ايران و بازتاب آن در معماري عثماني (مطالعه تطبيقي تزيينات در مدارس آناتوليايي و معماري ايراني) | WORD دانلود فایل word درآمدي بر گونه شناسي نقوش انساني سفال هاي زرين فام سده هاي ميانه اسلامي ري و کاشان | WORD دانلود فایل word بررسي تطبيقي گليم بافت هاي معاصر و کهن شهر اردبيل از لحاظ طرح، رنگ و بافت | WORD دانلود فایل word بررسي روند نمادگرايي عناصر معماري، در نگاره خسرو درحال گوش کردن به موسيقي باربد از منظر نشانه شناسي پيرس | WORD دانلود فایل word انطباق پانزده خصلت بنيادي کريستوفر الکساندر با فرش ايراني | WORD دانلود فایل word بررسي تطبيقي نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگري دوره صفوي (نمونه موردي: فرش شکارگاهي موزه وين با نگاره شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کليات اميرعليشيرنوايي) | WORD دانلود فایل word نشانه شناسي نقوش کهن معماري گيلان در مطابقت با نقش مايه هاي برخي هنرهاي دست بافت منطقه، با تاکيد بر ديدگاه پيرس | WORD

👇محصولات تصادفی👇

دانلود فایل word بررسي نقش گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي سکونتگاه هاي روستايي (مورد مطالعه: امام زاده سيد محمد روستاي نوجه مهر شهرستان جلفا) | WORD دانلود فایل word بررسي تاثير جاذب نانو رس مونت موريلونيت بر کاهش گاز رادون خاک | WORD دانلود فایل word بررسي کاربرد اسيد جاسمونيک و اسيد آبسايزيک بر متابوليسم گياه توت فرنگي در شرايط تنش شوري | WORD دانلود فایل word کاربرد لاجيت ترتيبي تعميم يافته در تعيين عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر آلودگي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: آبشويي نيترات در کشت برنج) | WORD دانلود فایل word تاثير تبليغات شفاهي الکترونيکي و نگرش به برند، با واسطه گري شناسايي برند و ارزش برند، بر قصد خريد مشتريان اينترنتي استان مازندران | WORD دانلود فایل word برنامه ريزي بازاريابي صادرات ، بازاريابي ويروسي و ارتقاي عملکرد صادرات | WORD دانلود فایل word بررسي تطبيقي گليم بافت هاي معاصر و کهن شهر اردبيل از لحاظ طرح، رنگ و بافت | WORD دانلود فایل word بهينه سازي پوسته شناور تندروکامپوزيتس در برابر اثر ضربه برخورد به آب | WORD دانلود فایل word ارزيابي تحمل به خشکي و اثرگذاري هاي آن بر ويژگي هاي رشدي برخي توده هاي هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad) | WORD دانلود فایل word آناليز فيلوژنتيکي ناحيه سيتوکرومB ژنوم ميتوکندري چند نژاد بز بومي ايران | WORD دانلود فایل word شناسايي و رفع عيوب شمش فولاد در فرآيند توليد و ارتقاء کيفيت محصول | WORD دانلود فایل word واکنش رقم ها و کلون هاي اميدبخش سيب زميني به تنش اسمزي و دمايي در شرايط درون شيشه اي | WORD دانلود فایل word افزايش انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي با استفاده از لوله هاي پليمري شکل دهي شده | WORD دانلود فایل word مروري بر بکارگيري سيستم هاي هوشمند در صنعت حمل و نقل | WORD دانلود فایل word شرح تفصيلي مقدار کاهش مصرف انرژي در تهويه مطبوع با استفاده از سيستم ديسکنت نسبت به سرمايش تبريدي در مناطق رطوبت بالا و همچنين بررسي ميزان آلايندگي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسميدانلود دانلود فایل word مقايسه سيماي جبرييل در معراج نامه هاي ابن سينا و ميرحيدر در دو بعد فلسفي و تجسمي دانلودفایلwordمقايسهسيمايجبرييلدرمعراجنامههايابنسيناوميرحيدردردوبعدفلسفيوتجسمي