دانلود فایل word کارکرد هندسه و تعادل در شکل گیری آثار میرخلیل مصورت (تحلیل دو اثر: کشتن اسفندیار ارجاسب را در رویین دژ گریستن فرامرز بر تابوت رستم و زواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کارکرد هندسه و تعادل در شکل گیری آثار میرخلیل مصورت (تحلیل دو اثر: کشتن اسفندیار ارجاسب را در رویین دژ گریستن فرامرز بر تابوت رستم و زواره :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

نقاشی در دور ه هرات و زمان حاکمیت بایسنقر میرزا (837 - 807) بر آن شهر در اوجشکوفایی خود بود. هنرمندان مهم و تاثیرگذاری در کتابخانه بایسنقری مشغول خلق آثار هنریاین دوره بودند که میرخلیل مصور در زمر ه یکی از نقاشان سرشناس این دوره است. هرچنددر رشد نقاشی دوره هرات, عوامل بیرونی همچون حمایت های حکومتی, علاقه حاکمان به آثارهنری و اوضاع به سامان سیاسی و اقتصادی مملکت, تاثیر غیر قابل انکاری داشته است, ولیکنتازگی و طراوت این آثار پس از گذشت حدود ششصد سال بر آنها, دلیل درونی دیگری دارد و آنچگونگی عملکرد ساختار بصری در آنهاست. مقاله حاضر یک پژوهش کیفی و کاربردی استو به روش تحلیلی انجام خواهد پذیرفت و مطالب آن از طریق اطلاعات کتابخانه ای جمع آوریشده است. در پایان این نتیجه حاصل می شود که هندسه و تعادل دو عنصر از عناصر شش گانهساختا رهای بصری است که در زیبایی و ماندگاری آثار میرخلیل مصور تاثیر به سزایی دارند.

لینک کمکی