دانلود فایل word بازشناسی ویژگی های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازشناسی ویژگی های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 18

هنر و معماری سلاجقه روم قبل از حضور ایرانیان متاثر از هنر دمشق بود, اما با آمدن هنرمندانایرانی و تبادلات فرهنگی بین این دو حوزه سیاسی, معماری با نقوش و تزیینات ایرانی همراهو همساز شد. از سوی دیگر, ایران در طول تاریخ اسلام و به خصوص عصر سلجوقی, هموارهیکی از مراکز اصلی هنر اسلامی بوده است و عثمانی ها در زمینه معماری, با الهام از هنر ایرانو بیزانس, گام های بزرگی برداشتند. به دلیل همجواری ایران و عثمانی, و نیز تبادلات فرهنگیو وجوه مشترک حکومتی, هنر و معماری این دو سرزمین از یکدیگر ایده گرفته و تشابهاتی بایکدیگر دارند. در این پژوهش به بررسی تطبیقی شاخصه ها و عناصر معماری مدارس ساختهشده در عصر سلجوقیان رم که الهام گرفته شده از نظامیه ها و مساجد ایرانی می باشد پرداختهشده است. بر این اساس در این مقاله با استفاده از از روش تحقیق تاریخی- تفسیری, به بررسیاین تاثیر و تاثرات در دو حوزه طرح و پلان و همچنین بکارگیری نقوش تزیینی پرداخته شدهاست. یافته های این پژوهش نشان می دهند که برخی از طرح ها و نقش های تزیینی معماریایران در معماری مدرسه های عثمانی مورد استفاده قرار گرفت.

لینک کمکی