دانلود فایل word برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل سه رقم تجاری زردآلو با استفاده از مدل های مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل سه رقم تجاری زردآلو با استفاده از مدل های مختلف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه­های گل درختان میوه و پیش­بینی زمان گلدهی برای انتخاب رقم مناسب برای یک منطقه و پیشگیری از سرمازدگی دیررس بهاره ضروری است. بدین منظور نیاز سرمایی و گرمایی سه رقم تجاری زردآلو با نام­های نوری, شاهرودی و نصیری در شرایط آب و هوایی کرج در سال­های 1388 تا 1392 با استفاده از مدل­های سرمایی (مدل یوتا, دینامیکی و ساعت های سرمایی) و مدل گرمایی آندرسون برآورد شد. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی اجرا شد. بنا بر نتایج, محدوده نیاز سرمایی رقم نوری 1100-951 واحد سرمایی, 53-41 بخش سرمایی و 888-696 ساعت سرمایی, رقم شاهرودی 1400-5/1093 واحد سرمایی, 63-58 بخش سرمایی و 1100-945 ساعت سرمایی و رقم نصیری 1286-1071 واحد سرمایی, 63-47 بخش سرمایی و 1008-768 ساعت سرمایی برآورد شد. نیاز گرمایی رقم های نوری, شاهرودی و نصیری به ترتیب معادل 5/4216-5/3964, 3587-3140 و 7/4859-7/4477 ساعت درجه رشد برآورد شد. مدل دینامیکی نسبت به دو مدل یوتا و ساعت های سرمایی همگونی بیشتری در محاسبه نیاز سرمایی داشت به طوری که کمترین درصد تغییرپذیری در سال­های مختلف با مدل دینامیک ایجاد شد. همبستگی نیاز سرمایی با نیاز گرمایی منفی و بالا (54/0- r =) بود. ارتباط بین نیاز سرمایی و تاریخ گلدهی مثبت و همبستگی بالا (51/0 r =) داشت. اما ارتباط بین نیاز گرمایی و تاریخ گلدهی بسیار پایین و همبستگی کم داشت. با توجه به نتایج, نیاز سرمایی عامل موثرتری نسبت به نیاز گرمایی در تغییر تاریخ گلدهی رقم های زردآلو در شرایط آب و هوایی کرج است.

لینک کمکی