دانلود فایل word ارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت فرنگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت فرنگی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

آسیب و زیان یخ زدگی بوته های توت فرنگی یکی از بزرگ ترین عامل های کاهش عملکرد کمی و کیفی این محصول در مناطق معتدله است. به منظور ارزیابی تحمل به سرمای زمستان در 21 نژادگان (ژنوتیپ) توت فرنگی, آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط طبیعی یخبندان های زمستانی (با کمینه مطلق دمای 28- درجه سلسیوس) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی کردستان به مدت یک سال اجرا شد. در این آزمایش شاخص آسیب یخ زدگی طوقه بر پایه نشت یونی, دمای LT50 برگ, دمای LT50طوقه, شدت قهوه ای شدن بافت طوقه, درصد زنده مانی, شمار برگ, سطح برگ, طول دم برگ و عملکرد نژادگان ها ارزیابی شد. اختلاف معنی داری بین نژادگان های مورد آزمایش برای همه صفات مورد ارزیابی مشاهده شد. نژادگان های کراسنی برگ, کویین الیزا, آلیسو, داچنیتسا و کردستان به ترتیب کمترین میزان آسیب یخ زدگی طوقه و بیشترین درصد زنده مانی و نژادگان های تنسی بیوتی و سلوا کمترین تحمل به سرمای زمستان را نشان دادند. بنا بر نتایج تجزیه پروبیت دمای بحرانی طوقه, نژادگان کراسنی برگ, متحمل ترین نژادگان به سرمای زمستان و نژادگان تنسی بیوتی, حساس ترین نژادگان در مقایسه با دیگر نژادگان های مورد آزمایش بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین اندازه برگ و طول دم برگ با شاخص آسیب یخ زدگی طوقه و دمای LT50 طوقه مشاهده شد درحالی که شمار برگ بوته همبستگی مثبت و معنی داری با درصد زنده مانی و عملکرد بوته ها در شرایط تنش دمای پایین نشان داد. بنابر نتایج آزمایش, نژادگان های کویین الیزا, ونتا, آروماس و کردستان, در مقایسه با دیگر نژادگان های مورد بررسی, به ترتیب مناسب ترین نژادگان ها برای کشت در مناطق سردسیر کشور هستند.

لینک کمکی