دانلود فایل word بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های ازگیل در استان آذربایجان شرقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه برخی از نژادگان های ازگیل در استان آذربایجان شرقی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

ازگیل به صورت خودرو در استان آذربایجان شرقی (ارسباران) رشد می­کند. متاسفانه به جز در موارد محدودی,بررسی های چندانی راجع به ازگیل در این منطقه انجام نشده است. در این پژوهش ویژگی های فیزیکوشیمیایی مانند وزن, طول و عرض میوه و هسته, فراسنجه (پارامتر)های رنگ میوه و ظرفیت پاداکسندگی (آنتی اکسبدان) پوست و گوشت میوه 20 نژادگان وحشی ازگیل در استان آذربایجان شرقی (منطقه ارسباران) بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد, تنوع بالایی در برخی از صفات مانند طول دم میوه, شاخص a*, Hue, وزن بذر و ظرفیت پاداکسندگی گوشت وجود دارد. بنا بر نتایج تجزیه به عامل ها, ده عامل اصلی بیش از 97/85 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. همچنین بنا بر نتایج تجزیه ای خوشه ای, نژادگان­ها در چهار گروه اصلی قرار گرفتند. گروه اول شامل چهار نژادگان (M7, M8, M5, M6) بود که بیشترین میانگین صفات طول بذر, عرض بذر, ضخامت بذر و وزن بذر را داشتند. در گروه دوم, هشت نژادگان (M3, M9, M10, M11, M2, M4, M1, M13) قرار گرفتند که بیشترین میانگین صفات طول میوه, عرض میوه, وزن میوه و قطر میانگین هندسی را داشتند. نژادگان­های موجود در گروه سوم شامل دو نژادگان (M20 و M19) بود که طول برگ, طول دم برگ, طول دم میوه و هیو در تفکیک این گروه نقش مهمی داشتند. در گروه چهارم نیز شش نژادگان (M14, M15, M16, M12, M17, M18) قرار گرفتند که ظرفیت پاد اکسندگی پوست و گوشت در تفکیک این گروه بیشترین تاثیر را داشتند. نتایج به دست آمده می تواند برای برنامه­های اصلاحی و معرفی رقم در ازگیل سودمند باشد.

لینک کمکی