دانلود فایل word ارزیابی وضعیت تغذیه ای برخی رقم های پسته بنابر نتایج تجزیه برگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی وضعیت تغذیه ای برخی رقم های پسته بنابر نتایج تجزیه برگ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

بررسی وضعیت عنصرهای غذایی در گیاهان, روشی موثر در تشخیص و تعیین بهینه الگوی عنصرهای غذایی پرمصرف و کم مصرف موردنیاز, افزایش عملکرد و نیز بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است. در این زمینه, این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه­ای, تغییرپذیری فصلی و غلظت عنصرهای برگ پنج رقم پسته (قزوینی, بادامی زودرس, ممتاز, احمدآقایی و کله­قوچی) انجام شد. این بررسی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در زمان با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات شهرستان ماهنشان استان زنجان به اجرا در­آمد. بررسی نتایج غلظت عنصرهای نیتروژن, فسفر, پتاسیم, منگنز, روی و مس نشان داد, بیشترین غلظت عنصرهای نیتروژن و فسفر در زمان تشکیل میوه مشاهده شد, غلظت این عنصرها تا زمان پر شدن مغز میوه کاهش یافت. غلظت پتاسیم برگ تغییرپذیری چندانی در مرحله تشکیل میوه و رشد میوه نداشت و در هنگام پر شدن مغز, غلظت این عنصر کاهش پیدا کرد. بیشترین غلظت عنصر روی در هنگام تشکیل میوه مشاهده شد و پس از آن غلظت این عنصر کاهش یافت. نتایج شاخص انحراف از درصد بهینه برگ (Deviation from optimum percentage) نشان داد, ترتیب اهمیت عنصرهای غذایی رقم های پسته K> P> Zn> B> Mn> Cu> N است. در جمع قدر مطلق DOP رقم بادامی با شاخص 450 ضعیف­ترین تعادل تغذیه­ای را  نسبت به دیگر رقم ها داشت و در عنصرهای پتاسیم و بور کمتر از حد بهینه بود.

لینک کمکی